30 marca 2020r.

Diecezja Sztokholmska

Obowiązujące instrukcje dla Diecezji Sztokholmskiej w związku z Koronawirusem.

Wszyscy wierni w Diecezji Sztokholmskiej proszeni są o dostosowanie się do zaleceń i ogólnych przepisów ustanowionych przez odpowiednie władze.

Kościoły pozostają otwarte.

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz świąt nakazanych zostaje zniesiony do odwołania.

Osoby chore oraz osoby z grupy ryzyka powinny pozostać w domu.

Księża powyżej 70 roku życia oraz księża, którzy są chorzy nie mają obowiązku sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych.

Każdy proboszcz powinien dopilnować, aby liczba uczestniczących we Mszy św. nie była na tyle duża, by powstawał tłok i nieporządek, oraz absolutnie nie powinna przekraczać liczby dozwolonej przez odpowiednie władze (na dzień dzisiejszy jest to 50 osób). Ważne jest, by udzielanie Komunii wiernym, niezależnie od tego czy pragną ją przyjąć na rękę czy do ust, odbywało się bezpiecznie i z godnością. We Mszach św. odprawianych w Misjach, odpowiedzialnym za nadzorowanie powyższego zadania jest rektor. Jeżeli proboszcz lub rektor oceni, że nie ma możliwości, by Msza św. była sprawowana w bezpieczny sposób, musi ona zostać odwołana.

Msze Święte w Polskiej Misji pozostają bez zmian.