Wszyscy wierni w Diecezji Sztokholmskiej proszeni są o dostosowanie się do zaleceń i ogólnych przepisów ustanowionych przez odpowiednie władze.

Kościoły pozostają otwarte.

Obowiązek uczesnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz świąt nakazanych zostaje zniesiony do odwołania.

Osoby chore oraz osoby z grupy ryzyka powinny pozostać w domu.

Księża powyżej 70 roku życia oraz księża, którzy są chorzy nie mają obowiązku sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych.

Każdy proboszcz powinien dopilnować, aby liczba uczestniczących we Mszy św. nie była na tyle duża, by powstawał tłok i nieporządek, oraz absolutnie nie powinna przekraczać liczby dozwolonej przez odpowiednie władze (na dzień dzisiejszy jest to 500 osób). Ważne jest, by udzielanie Komunii wiernym, niezależnie od tego czy pragną ją przyjąć na rękę czy do ust, odbywało się bezpiecznie i z godnością. We Mszach św. odprawianych w Misjach, odpowiedzialnym za nadzorowanie powyższego zadania jest rektor. Jeżeli proboszcz lub rektor oceni, że nie ma możliwości, by Msza św. była sprawowana w bezpieczny sposób, musi ona zostać odwołana.

Msze Święte w Polskiej Misji pozostają bez zmian. 

Obowiązuje nadal przestrzeganie obowiązku świętowania dnia Pańskiego w niedziele oraz w święta nakazane, dlatego jeżeli według powyższych wskazówek nie można uczestniczyć we Mszy św., należy dołączyć się do Mszy św. transmitowanej poprzez internet lub telewizję. Zachęcamy wiernych do Komunii duchowej, co zakłada, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy także do odmawiania Różanca oraz lektury Pisma świętego w naszych domach.

Post i zadośćczynienie za grzechy nasze i całego świata to oczywistość w czasie Wielkiego Postu.

Zachęcamy księży do zapewnienia adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach i kaplicach.

Planowane Bierzmowania mogą zostać odwołane z krótkim wyprzedzeniem.

Daty Pierwszej Komunii św. mogą także zostać przesunięte.

Katecheza dla dzieci i młodzieży jest odroczona.

Prosimy o unikanie niepotrzebnych wizyt w kancelariach parafialnych lub misyjnych i załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.

Kuria Biskupia