W związku z rozporządzeniem Rządu Szwecji, iż z dniem 29 marca wchodzi ograniczenie ilości osób mogących przebywać w jednym miejscu do max. 50 osób. ( Minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg, ogłosił, że każdy kto naruszy zakaz i nadal będzie organizował spotkania dla ponad 50 osób, ryzykuje grzywną lub więzieniem). W Mszach świętych w kościele św. Jana nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej osób niż wskazane w rozporządzeniu. Rozkład Mszy św. pozostaje w tę niedzielę niezmienny. Proszę o wyrozumiałość i jednocześnie modlitwę za nas wszystkich.