Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzmy sobie wszy­scy, abyśmy, trwając we wspólnocie Kościoła, byli ludźmi światłości i nadziei pokonującej wszelki smutek i rozpacz. Źródłem tej nadziei jest zmartwychwstanie Chrystusa. Życzymy, wszystkim radości! Radości, która jest darem Chrystusa zmartwychwstałego. Życzymy tej radości, o której Chrystus mówił w Wieczerniku, w czasie ostatniej Wieczerzy, „aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna”. Życzymy radości, która przejawia się w szczęściu wewnętrznym, w pokoju serca i w mocy.

KAPŁANI z POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ